Pentadbir Daftar Masuk (28084) English | Malay      Bookmark
Diploma Pengurus Kreatif Multimedia
 
  Diploma Pengurus Kreatif Multimedia
 
 
Objektif Kursus Pengajian
Melahirkan para graduan professional, kreatif dan mahir dalam setiap aspek reka bentuk multimedia sejajar dengan pertumbuhan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Menyediakan pendidikan dan latihan bersepadu berteraskan multimedia grafik selaras dengan kehendak industri awam atau swata yang memerlukan tenaga pakar dan mahir dalam bidang ini.
Maklumat Am Kursus Pengajian
Nama Kursus: Diploma Pengurus Kreatif Multimedia
Tempoh Pengajian: 2 tahun dan 6 bulan latihan industri (Wajib)
Syarat Kelayakan: Lulus B.M atau B.I, lepasan SPM berumur 18 tahun keatas
Keterangan dan Faedah Kursus
Pendedahan kepada pelajar terhadap elemen-elemen multimedia:
 Grafik & Visual - Konsep, elemen dan teknik dalam reka bentuk dan reka letak grafik atau    multimedia interaktif bagi penghasilan karya grafik seperti risalah, banner, bunting atau laman    web
 Typografi/Teks - Merangkumi segala jenis bentuk muka taip, saiz dan prinsip asas typografi    yang boleh diaplikasikan kepada hasil mengikut kesesuaian.
 Audio - Mengaplikasikan pengguna audio dalam persembahan multimedia dan interaktif yang    menarik menggunakan persisan tertentu untuk menghasilkan nada, muzik, ringtone dalam    format MP3, MP4, Winamp dll.
 Video - Aspek teknikal, kesan-kesan khas atau editing menggunakan perisai tertentu bagi    menghasilkan format dikehendaki dalam Media Player, Real Player dan sebagainya.
 Animasi - Penghasilan karektor/watak kartun menggunakan perisian tertentu dan    mendedahkan para pelajar kepada pembuatan sesuatu frame, ‘story line’ atau jalan cerita    beranimasi.
Multimedia Artist & Design      
Graphic Application
Layout Design
Video Digitization
Image Scanning/Manipulation
Typography
Hardware Calibration
Costing
Multimedia Product
Photography
Communication Skill
Artwork Management
Inventory Management
Multimedia Presentation
Project/Report Proposal
   
College MCS menubuhkan CADev iaitu Career & Academic Development Unit bagi menyelaraskan kandungan kursus supaya sentiasa memenuhi tuntutan dan kehendak sektor industri. Dengan itu, para graduan dari College MCS akan lebih bersedia kerana dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bakal menjamin kerjaya mereka dalam sektor awam atau swasta.
Graphic Designer
Desktop Publishing
Photographer
Animator
Graphic Artist
Visualiser
 
 
  Alat
 
 
Cetak Muka Ini
My Favourite
Memberitahu Kawan
 
 
  Capaian Pantas
 
 
Daftar Online Sekarang
Jaminan Kerja
Kemudahan MCS
Pertanyaan Sekarang
 
Anda tidak tahu...
Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menamatkan sesuatu program diploma?
 
 
College MCS
Lot 1, Aim Point Plaza, Bandar Sungai Emas, 42700 Banting, Selangor Malaysia.
Tel: +603-3181 2020
Fax: +603-3187 6625
 
E-mel: mailto:admin@mcs.edu.my
[Peta Ke MCS]
Utama   |   Soalan Lazim   |   Jawatan Kosong   |   Maklum Balas   |   Forum MCS   |   Peta Rangkaian     website free tracking
Copyright @ 2014 College MCS. All rights reserved.