Pentadbir Daftar Masuk (28084) English | Malay      Bookmark
Diploma Pentadbiran Pejabat
 
  Diploma Pentadbiran Pejabat
 
 
Objektif Kursus Pengajian
Menyediakan para graduan profesional, efisyen dan sistematik dalam sektor pentadbiran pejabat, ke arah kemajuan dan peningkatan ekonomi negara. Melahirkan modal insan yang berpeluang cerah dalam mana-mana sektor samada awam ataupun swasta.
Pendedahan pembelajaran ‘Life-long Learning’ demi menyediakan ‘K-Worker’ yang mampu bersaing dan mengikut perubahan arus semasa.
Maklumat Am Kursus Pengajian
Nama Kursus: Diploma Pentadbiran Pejabat (KPT(JPS)(A 6874) 12/2013)
Tempoh Pengajian: 2½ tahun + Latihan Industri
Latihan Industri: 1 Semester (Wajib)
Syarat Kelayakan: Lulus SPM dengan 3 Kepujian
Keterangan dan Faedah Kursus
 Diploma yang diiktiraf Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 Setiap organisasi di dunia merupakan unit pentadbiran (Administration).
 Peluang pekerjaan yang tinggi untuk memenuhi kehendak dan keperluan industri.
 Peluang pekerjaan di sektor kerajaan dalam Gred N27 sebagai Pegawai Pentadbir.
 Bidang pentadbiran dan pengurusan diperlukan di semua syarikat di Malaysia dengan tangga
   gaji RM 1200 - RM 1800 sebulan dengan syarat pencapaian yang baik dalam akademik dan latihan industri.
 Penekanan terhadap pendedahan kepada pengurusan karakter dan penampilan imej diri ke pejabat menyakinkan calon pekerja di    industri.
 Tempat latihan industri disediakan dan peluang untuk diserapkan diperjawatan tetap adalah tinggi sebaik tamat latihan industri.
Business IT Application Communication Skill Admin & Operation
Business English 1
Business Principies
Business Communication
Business Calculation
Entrepreneurship Development
Business Law
Web Designing & Publishing
Computer Application
Internet & e-Business
Computer Principles
Computerised Accounting
Personality Development
Organizational Behaviour
Interpersonal Communication
Public Relation
Occupational English
Public Speaking
Keyboarding Skills
Superwrite
Office Administration 1&2
Record Management System
Project Management
Book Keeping & Accounts
Administrative Office Management
Human Resource Management
College MCS menubuhkan CADev iaitu Career & Academic Development Unit bagi menyelaraskan kandungan kursus supaya sentiasa memenuhi tuntutan dan kehendak sektor industri. Dengan itu, para graduan dari College MCS akan lebih bersedia kerana dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bakal menjamin kerjaya mereka dalam sektor awam atau swasta.
 Pembantu Peribadi (Personal Assistant)
 Pegawai/Pembantu Latihan (Training Executive/Assistant)
 Setiausaha (Secretary)
 Pegawai Operasi (Operation Officer)
 Pembantu Tadbir (Administrative Assistant)
 Kerani Am (General Clerk)
 Eksekutif Pentadbiran (HR Executive)
 Pelatih Pentadbiran (Management Trainee)
 
 
  Alat
 
 
Cetak Muka Ini
My Favourite
Memberitahu Kawan
 
 
  Capaian Pantas
 
 
Daftar Online Sekarang
Jaminan Kerja
Kemudahan MCS
Pertanyaan Sekarang
 
Anda tidak tahu...
Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menamatkan sesuatu program diploma?
 
 
College MCS
Lot 1, Aim Point Plaza, Bandar Sungai Emas, 42700 Banting, Selangor Malaysia.
Tel: +603-3181 2020
Fax: +603-3187 6625
 
E-mel: mailto:admin@mcs.edu.my
[Peta Ke MCS]
Utama   |   Soalan Lazim   |   Jawatan Kosong   |   Maklum Balas   |   Forum MCS   |   Peta Rangkaian     website free tracking
Copyright @ 2014 College MCS. All rights reserved.