Pentadbir Daftar Masuk (28026) English | Malay      Bookmark
Sijil Juruteknik Pembuatan Mekatronik
 
  Sijil Juruteknik Pembuatan Mekatronik
 
 
Objektif Kursus Pengajian
Melatih para pelajar dengan ilmu dan kemahiran sebagai persediaan menjadi juruteknik yang dapat diserapkan kepada sektor industri pembuatan atau pengeluaran dalam industri sebenar. Pembelajaran merangkumi aspek dari segi 'automation' seperti PLC. Pneumatic & Hydraulic, Servo System dan lain-lain subjek berkaitan.
Maklumat Am Kursus Pengajian
Nama Kursus: Sijil Juruteknik Pembuatan Mekatronik
Tempoh Pengajian: 1 tahun
Syarat Kelayakan: Lepasan SPM berumur 18 tahun keatas
Keterangan dan Faedah Kursus
 Safety & Health - Keselamatan & Kesihatan ditempat kerja dengan penekanan aspek    keselamatan.
 Electrical Sytem - Mahir mengendalikan system berasaskan eletrik,menyelenggara & baik    pulih peralatan elektrik.
 Measuring Instrument - Mengendalikan peralatan pengujian,menjaga keselamatan    peralatan dan penyelenggaraan.
 Troubleshoot - Kaedah mencari kerosakkan melalui symptom yang boleh diperolehi melalui    pancaindera & peralatan pengukuran.
 Insdustrial Maintenance - Mengendalikan penyelenggaraan, mengurus organisasi dan    menjalankan aktiviti penyelenggaraan.
 Servo System/ Tooling System - Menjalankan servis pada peralatan mesin &    kelengkapan, menggunakan peralatan dengan kaedah yang betul.
Multimedia Artist & Design      
Adhere Safety & Health
Electrical System
Measuring Equipment
Method of Testing Component
Industrial Maintenance
Servo System/Tooling System
Hydraulic
Pneumatic 1 & 2
PC Maintenance
Programmable Logic Control (PLC)
   
College MCS menubuhkan CADev iaitu Career & Academic Development Unit bagi menyelaraskan kandungan kursus supaya sentiasa memenuhi tuntutan dan kehendak sektor industri. Dengan itu, para graduan dari College MCS akan lebih bersedia kerana dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang bakal menjamin kerjaya mereka dalam sektor awam atau swasta.
Juruteknik Penbuatan (Manufacturing Technician)
Juruteknik Selenggara (Maintenance Technician)
Juruteknik Pengeluaran (Production Technician)
Pembantu Sistem (System Report)
Penyelia/Juruteknik Bahagian (Line Supervisor/Technician)
Juruatur PLC (PLC Programmer)
Penyelenggara Automasi (Automation Maintenance)
Penyelia/Operator Mesin (Machine Operator/Supervisor)
Penyelia/Juruteknik Mekanikal (Mechanical Supervisor/Technician)
 
 
  Alat
 
 
Cetak Muka Ini
My Favourite
Memberitahu Kawan
 
 
  Capaian Pantas
 
 
Daftar Online Sekarang
Jaminan Kerja
Kemudahan MCS
Pertanyaan Sekarang
 
Anda tidak tahu...
Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menamatkan sesuatu program diploma?
 
 
College MCS
Lot 1, Aim Point Plaza, Bandar Sungai Emas, 42700 Banting, Selangor Malaysia.
Tel: +603-3181 2020
Fax: +603-3187 6625
 
E-mel: mailto:admin@mcs.edu.my
[ Peta Ke MCS]
Utama   |   Soalan Lazim   |   Jawatan Kosong   |   Maklum Balas   |   Forum MCS   |   Peta Rangkaian     website free tracking
Copyright @ 2010 College MCS. All rights reserved.   Design by Mediosbase